THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672026
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4626059
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3144249
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126470
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118871
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644035
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612220
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367294